Kancelaria Adwokacka Chowaniec

Działamy na Podhalu od 1971 roku

O KANCELARII

Kancelaria adwokacka Władysław Chowaniec & Mateusz Chowaniec

Nasza Kancelaria jest jedną z najdłużej działających Kancelarii Adwokackich na Podhalu. Początki sięgają lat 70-tych ubiegłego wieku, kiedy to praktykę adwokacką rozpoczął adwokat Władysław Chowaniec, początkowo wykonując zawód adwokata w ramach zespołu adwokackiego w Nowym Targu, a od 1992 roku w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej.

Od 2016 roku Kancelaria działa w formie spółki cywilnej, którą tworzy zespół dwóch adwokatów – Władysław Chowaniec i Mateusz Chowaniec. Kancelaria współpracuje z innymi prawnikami specjalistami, jak również geodetami, notariuszami oraz tłumaczami przysięgłymi.

Nadrzędnym naszym celem jest świadczenie rzetelnej, profesjonalnej
i wszechstronnej pomocy prawnej, opartej na długoletnim doświadczeniu, dogłębnej wiedzy, gwarancji dochowania tajemnicy zawodowej i poszanowaniu obowiązujących zasad etyki i godności wykonywania zawodu.

Kancelaria realizuje pomoc prawną na rzecz szerokiego kręgu klientów – osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego jak również podmiotów gospodarczych, w tym także w ramach kompleksowej obsługi prawnej.

Nasze usługi wykonywane są na obszarze powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego jak i na terenie całego kraju – osobiście i w oparciu o współpracę z innymi kancelariami adwokackimi.

Wysoki poziom świadczonych usług, rzetelność i doskonała opinia powoduje, że stale poszerza się grono zadowolonych klientów obsługiwanych przez naszą Kancelarię.

USŁUGI PRAWNE

Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego działając imieniem naszych klientów, prowadzimy negocjacje przedsądowe, sporządzamy pisma procesowe, wezwania do zapłaty, a także reprezentujemy naszych Klientów przed sądem w sprawach:
 • rzeczowych – m.in. zasiedzenie, ustanowienie służebności, ochrona własności
  i posiadania, zniesienie współwłasności, rozliczenie nakładów na nieruchomość wspólną,
 • spadkowych – m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie, stwierdzenie nieważności testamentu,
 • o zapłatę należności z tytułu umów
  i czynów niedozwolonych
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie – m.in. szkody na osobie i majątku, błędy medyczne, wypadki komunikacyjne itp.
 • o ochronę dóbr osobistych
 • wieczystoksięgowych

Prawo rodzinne

Kancelaria zajmuje się kompleksową reprezentacją w sprawach rodzinnych, obejmującą sprawy:
 • rozwodowe
 • alimentacyjne
 • dotyczące władzy rodzicielskiej
 • dotyczące kontaktów z dzieckiem
 • o podział majątku wspólnego
 • o przysposobienie
 • wszelkie inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego obejmuje m.in. przygotowywanie wszelkich potrzebnych dokumentów, takich jak pozwy, wnioski itp., pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji (np. odpisów aktów stanu cywilnego) i innych, a także reprezentację Klienta przed sądem.

Prawo karne

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną
w sprawach karnych obejmującą zarówno reprezentację osób pokrzywdzonych przestępstwem jak również obronę podejrzanych i oskarżonych we wszystkich stadiach postępowania:
 • postępowania przygotowawczego
 • postępowania przed sądem pierwszej instancji
 • postępowania apelacyjnego
 • postępowania kasacyjnego
 • postępowania wykonawczego

Prawo administracyjne

Nasza Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego, w szczególności:
 • reprezentowania przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • uzyskania decyzji administracyjnych
  w sprawach z zakresu prawa budowlanego (pozwolenie na budowę, pozwolenie na rozbiórkę, pozwolenie na użytkowanie obiektu, zmiany przedmiotowych decyzji itp.)
 • uzyskania decyzji administracyjnych
  w sprawach z zakresu planowania
  i zagospodarowania przestrzennego
  (decyzja
  o warunkach zabudowy, decyzja
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.)
 • prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w tym sporządzania odpowiednich pism, wniosków, odwołań, skarg
 • przygotowywania opinii prawnych

Prawo gospodarcze

Kancelaria oferuje usługi w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa handlowego, udziela porad prawnych, a także zajmuje się:
 • obsługa prawna przedsiębiorstw
 • bieżącym doradztwem prawnym
 • reprezentacją podmiotów gospodarczych
  w sporach sądowych
 • przygotowywaniem, redagowaniem
  i opiniowaniem umów z zakresu prawa gospodarczego itp.
 • pomocą przy zakładaniu spółek osobowych, tj. spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, a także spółek kapitałowych, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej
 • pomocą przy zakładaniu spółki cywilnej

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje reprezentację klientów przed sądami, ZUS-em, organami administracji, pracodawcami oraz organizacjami zakładowymi. Ponadto Kancelaria oferuje pomoc w prowadzeniu spraw:
 • ze stosunku pracy – o zapłatę wynagrodzenia
 • o przywrócenie do pracy
 • o odszkodowanie
 • o odwołanie od wypowiedzenia umowy
  o pracę
 • o mobbing

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Nasze usługi wykonywane są na obszarze powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego jak i na terenie całego kraju – osobiście i w oparciu o współpracę z innymi kancelariami adwokackimi.

Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur

ADWOKACI

Adwokat
Władysław Chowaniec

Adwokat, Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej.

W 1967 roku ukończył aplikację sądową, a następnie

w 1971 roku aplikację adwokacką. Posiada wieloletnią praktykę w sprawach z zakresu prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących własności nieruchomości i prawa spadkowego. Zajmuje się również sprawami
z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego i karnego.

  Adwokat
  Mateusz Chowaniec

  Adwokat, Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej.
  W 2014 roku ukończył aplikację adwokacką. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego.
  Występuje także jako obrońca i pełnomocnik
  w sprawach karnych.

   Adwokat
   Andrzej Chowaniec

   Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego jak i prawa spółek handlowych. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa spółek. Doświadczenie zdobywał między innymi w międzynarodowych kancelariach prawnych oraz w Zespole Prawa Cywilnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

    OPINIE

    o kancelarii

    KONTAKT

    Kancelaria Adwokacka Chowaniec:

    Każdy Klient naszej Kancelarii traktowany jest indywidualnie, w związku z czym istnieje możliwość umówienia spotkania w godzinach dogodnych dla Klienta poza godzinami pracy Kancelarii.

    Godziny otwarcia:
    od poniedziałku do piątku od 8-15

    Dane adresowe:
    ul. Szaflarska 1, 34-400 Nowy Targ
    tel: 18 26 737 91
    e-mail: kancelaria@adwokaci-chowaniec.pl

    Mateusz Chowaniec

    tel: (+48) 663 300 696
    e-mail: mateusz@adwokaci-chowaniec.pl

    Władysław Chowaniec

    tel: (+48) 607 595 006
    e-mail: wladyslaw@adwokaci-chowaniec.pl

    Andrzej Chowaniec

    tel: (+48) 730 994 574
    e-mail: andrzej.chowaniec@adwokatura.pl

    Kancelaria Adwokacka
    Władysław Chowaniec & Mateusz Chowaniec Spółka Cywilna
    Nr konta bankowego: PKO Bank Polski 81 1020 3466 0000 9002 0123 2149
    NIP: 7352868356, REGON: 365365635

     Imię (wymagane)

     Email (wymagane)

     Temat

     Wiadomość

     Dojazd do kancelarii